דוד שמר

מנהל אומנותי ומנצח הבית של תזמורת הבארוק ירושלים