• שמריהו לוין 51 ירושלים
  • 02-671-5888
  • jbo@jbo.co.il
כרטיסים
In אודות התזמורת,ללא קטגוריה

צוות התזמורת

תזמורת הבארוק ירושלים

ע"ר 58-017-596-6

כתובת התזמורת

רח' שמריהו לוין 51

ירושלים 9666455

jbo@jbo.co.il

טלפון: 02-6715888

צוות התזמורת

דוד שמר 

מנהל מוסיקלי ומייסד

davidshemer.jbo@gmail.com

054-4852927

גילי אלון-ביטון

מנכ"לית

gilliab@jbo.co.il

054-4352353

שיווק, מינויים 

מאיה ספירו טאיין

jbo@jbo.co.il

02-6715888

ליהוק והפקה

עדן ג'משיד

edenj@jbo.co.il

050-281-8157

חשב אורן הס

orenh@jbo.com

050-3424248

פמלה היקמן

ראש חוג הידידים

hickman.pamela@gmail.com

טלפון: 02-5666002

חברי הוועד המנהל

פרופ' מנחם מגידור יו"ר העמותה

רו"ח יאיר אלון  מ"מ יו"ר העמותה ויו"ר ועדת כספים

גב' שרה מגידור, יו"ר וועדת גיוס משאבים

גב' פמלה היקמן – ראש חוג הידידים

גב' דבורה בן דוד

גב'  אסתי דינור

גב' רעיה זימרן

מר יואל מקוב

פרופ' אדוין סרוסי

גב' דליה פראשקר

פרופ' אליהו שלייפר