צוות התזמורת

דוד שמר
מנהל מוסיקלי ומייסד
davidshemer.jbo@gmail.com
054-4852927


גילי אלון-ביטון
מנכ"לית
gilliab@jbo.co.il
054-4352353


נתנאל פולק
אסיסטנט למנהל אומנותי
npollak@jbo.co.il
054-211-0368


יונתן ברק
שיווק ומנויים
jbo@jbo.co.il
052-5268191


גיל שמושקוביץ'
הפקה וליהוק
production@jbo.co.il
050-226-8111

פמלה היקמן
ראש חוג הידידים
hickman.pamela@gmail.com
02-5666002

חברי הוועד המנהל
פרופ' מנחם מגידור יו"ר העמותה
רו"ח יאיר אלון מ"מ יו"ר העמותה ויו"ר ועדת כספים
גב' שרה מגידור, יו"ר וועדת גיוס משאבים
גב' פמלה היקמן – ראש חוג הידידים
גב' דבורה בן דוד
גב' אסתי דינור
גב' רעיה זימרן
מר יואל מקוב
פרופ' אדוין סרוסי
גב' דליה פראשקר
פרופ' אליהו שלייפר