צוות התזמורת

צוות התזמורת

דוד שמר
מנהל מוסיקלי ומייסד
davidshemer.jbo@gmail.com
054-4852927

גילי אלון-ביטון
מנכ"לית
gilliab@jbo.co.il
054-4352

נתנאל פולק
אסיסטנט למנהל אומנותי
npollak@jbo.co.il
054-211-0368

שיווק, מינויים
מאיה ספירו טאיין
jbo@jbo.co.il
02-6715888

ליהוק והפקה
גיל שמושקוביץ'
production@jbo.co.il
050-226-8111

חשב אורן הס
orenh@jbo.com
050-3424248

פמלה היקמן
ראש חוג הידידים
hickman.pamela@gmail.com
טלפון: 02-5666002

חברי הוועד המנהל
פרופ' מנחם מגידור יו"ר העמותה
רו"ח יאיר אלון מ"מ יו"ר העמותה ויו"ר ועדת כספים
גב' שרה מגידור, יו"ר וועדת גיוס משאבים
גב' פמלה היקמן – ראש חוג הידידים
גב' דבורה בן דוד
גב' אסתי דינור
גב' רעיה זימרן
מר יואל מקוב
פרופ' אדוין סרוסי
גב' דליה פראשקר
פרופ' אליהו שלייפר