fbpx

Tag: תמיכות

תומכים

תזמורת הבארוק ירושלים מודה לתורמים לפעילותה השוטפת:   תזמורת הבארוק ירושלים מודה לתורמים ומשתפי הפעולה לפסטיבל באך בירושלים 2018: