תומכים ותורמים
מהתקשורת
פסטיבל באך 2018
 
כתובת התזמורת

 

רח' שמריהו לוין 51

ירושלים 9666455 

 

 jbo@jbo.co.il

טלפון: 02-6715888 

 

 

 

צוות התזמורת


דוד שמר 

מנהל מוסיקלי ומייסד

davidshemer.jbo@gmail.com

054-4852927

 גילי אלון-ביטון

מנכ"לית

gilliab@jbo.co.il

054-4352353 

 

שיווק

מאיה ספירו טאיין

jbo@jbo.co.il

02-6715888

 

ליהוק והפקה

חרות ישלח

heruti@jbo.co.il

 

חשב

אורן הס

orenh@jbo.com

050-3424248

פמלה היקמן

ראש חוג הידידים

hickman.pamela@gmail.com

טלפון: 02-5666002 

 

 

חברי הוועד המנהל


פרופ' מנחם מגידור יו"ר העמותה 

רו"ח יאיר אלון  מ"מ יו"ר

גב' שרה מגידור, יו"ר וועדת גיוס משאבים

מר יוסי בנבנישתי, יו"ר וועדת כספים

גב' פמלה היקמן ראש חוג הידידים

פרופ' אליהו שלייפר

מר יואל מקוב

פרופ' אדוין סרוסי

גב'  אסתי דינור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כרטיסים
אבקש להצטרף לרשימת התפוצה
שם
דואר אלקטרוני
כתובת
טלפון הצטרף